A d m i s s i o n .

posted on 02 Oct 2010 16:12 by quiineung
 
- ตาราง
. รับสมัครทาง Website : www.cuas.or.th   (11 – 20 เมษายน 2553)  
. ชำระเงินค่าสมัคร : ชำระผ่านธนาคารหรือ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย   (11 – 22 เมษายน 2553)
. ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทาง
  Website :  www.cuas.or.th  (12 – 25 เมษายน 2553)

. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายทาง
  Website : www.cuas.or.th  (9 พฤษภาคม 2553)

. สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้ 12 –15 พฤษภาคม 2553
. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแต่ละสถาบันทาง
  Website : www.cuas.or.th  (23 พฤษภาคม 2553)
 

เส้นทางของอนาคตจะยังต้องเดินต่อไป อยู่ที่จะเลือกสถาบันหรือสิ่งที่ใจต้องการ
เลือกที่จะเป็น หัวหมาหรือหางราชสีห์ ..เลือกที่จะรักในสิ่งที่ได้หรือเปล่า ..ยังไงก็สู้ต่อไป !
.ขอโทษที่ปิดเม้นไว้นะคะ T^T
ช่วงนี้ใจเสียอย่างบอกไม่ถูก ..แม้จะได้ที่เรียนแล้ว แต่ก็ยังไม่ใช่สำหรับพ่อแม่
ก็เลยมารอกับแอดมิชชั่นที่จะเกิดขึ้นนี้ ,ได้ไม่ได้ก็แล้วแต่ความเป็นจริงละ !